1. Home
  2. Gói MIU Mobifone

Gói MIU Mobifone

Đăng bởi : admin09-10-2017

Gói MIU Mobifone

MIU

Dung lượng

- Có ngay 600MB tốc độ cao

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

- Miễn cước phát sinh
- Ưu đãi cho sinh viên với cước giá 50,000đ

TAI MIU gửi 9084

MIU90

Dung lượng

Miễn phí 1GB tốc độ cao

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Miễn cước phát sinh

TAI MIU90 gửi 9084

3MIU

Dung lượng

Miễn phí 1GB tốc độ cao

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Miễn cước phát sinh

TAI 3MIU gửi 9084

BMIU

Dung lượng

Miễn phí 3GB/ tháng

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Miễn cước phát sinh

TAI BMIU gửi 9084

Ghi chú : Không có

Bình luận