1. Home
  2. Gói cước Mobile Internet

Gói cước Mobile Internet

Đăng bởi : maivt10-10-2017

Gói cước Mobile Internet

M10

Dung lượng

- Miễn phí 50MB

Giá cước 10.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh 25đ/50KB
TAI M10 gửi 9084

M25

Dung lượng

- Miễn phí 150MB

Giá cước 25.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh 25đ/50KB
TAI M25 gửi 9084

M50

Dung lượng

- Miễn phí 450MB

Giá cước 50.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh 25đ/50KB
TAI M50 gửi 9084

M70

Dung lượng

- Miễn phí 1,6GB

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh 25đ/50KB
TAI M70 gửi 9084

M90

Dung lượng

- Miễn phí 2,1GB

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh 25đ/50KB
TAI M90 gửi 9084

M120

Dung lượng

- Miễn phí 3GB

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh 25đ/50KB
TAI M120 gửi 9084

Ghi chú : Không có

Bình luận