1. Home
  2. Gói cước 4G Mobifone HD

Gói cước 4G Mobifone HD

Đăng bởi : maivt10-10-2017

Gói cước 4G Mobifone HD

HD70

Dung lượng

Ưu đãi 2.4GB data 4G

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
TAI HD70 gửi 9084

HD90

Dung lượng

Ưu đãi 3.5GB data 4G

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
TAI HD90 gửi 9084

HD120

Dung lượng

Ưu đãi 6GB data 4G

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
TAI HD120 gửi 9084

HD200

Dung lượng

Có ngay 11GB Data 4G

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
TAI HD200 gửi 9084

Ghi chú : Gói cước 4G hấp dẫn, Data khủng cho mạng Mobifone

Bình luận