1. Home
  2. Gói cước 4G Mobifone HDP (Data + gọi)

Gói cước 4G Mobifone HDP (Data + gọi)

Đăng bởi : admin25-10-2017

Gói cước 4G Mobifone HDP (Data + gọi)

HDP70

Dung lượng

2GB data 4G + 70 phút gọi nội mạng

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

TAI HDP70 gửi 9084

HDP100

Dung lượng

3GB data 4G + 100 phút gọi nội mạng

Giá cước 100.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

TAI HDP100 gửi 9084

HDP120

Dung lượng

ưu đãi 4GB data 4G + 120 phút gọi nội mạng

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

TAI HDP120 gửi 9084

HDP200

Dung lượng

ưu đãi 6.5GB data 4G + 200 phút gọi nội mạng

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

TAI HDP200 gửi 9084

Ghi chú : Gói cước 4G Mobifone gồm Data tốc độ cao, gọi nội mạng miễn phí

Bình luận