1. Home
  2. Gói cước 4G

Gói cước 4G

Đăng bởi : admin25-10-2017

Gói cước 4G Mobifone HD

HD70

Dung lượng

Ưu đãi 2.4GB data 4G

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
TAI HD70 gửi 9084

HD90

Dung lượng

Ưu đãi 3.5GB data 4G

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
TAI HD90 gửi 9084

HD120

Dung lượng

Ưu đãi 6GB data 4G

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
TAI HD120 gửi 9084

HD200

Dung lượng

Có ngay 11GB Data 4G

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
TAI HD200 gửi 9084

Ghi chú : Gói cước 4G hấp dẫn, Data khủng cho mạng Mobifone

Gói cước 4G Mobifone HDP (Data + gọi)

HDP70

Dung lượng

2GB data 4G + 70 phút gọi nội mạng

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

TAI HDP70 gửi 9084

HDP100

Dung lượng

3GB data 4G + 100 phút gọi nội mạng

Giá cước 100.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

TAI HDP100 gửi 9084

HDP120

Dung lượng

ưu đãi 4GB data 4G + 120 phút gọi nội mạng

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

TAI HDP120 gửi 9084

HDP200

Dung lượng

ưu đãi 6.5GB data 4G + 200 phút gọi nội mạng

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

Ngắt kết nối Data

TAI HDP200 gửi 9084

Ghi chú : Gói cước 4G Mobifone gồm Data tốc độ cao, gọi nội mạng miễn phí

Gói cước DATA Plush

DP100

Dung lượng

Ưu đãi khi đăng ký lần đầu tiên sử dụng trong 60 ngày
- 4GB data tốc độ cao
- 100 phút gọi nội mạng + 100 sms nội mạng
- Miễn phí sử dụng gói YT30, FB30 và gói E30 dịch vụ mEnglish, gói VD7 dịch vụ Like 1

Giá cước 100.000 đ/60 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Ưu đãi những chu kỳ tiếp theo chỉ sử dụng trong 30 ngày
- 2GB data tốc độ cao
- 100 phút gọi nội mạng + 100 sms nội mạng

TAI DP100 gửi 9084

DP200

Dung lượng

Ưu đãi khi đăng ký lần đầu tiên sử dụng trong 60 ngày
- 8GB data tốc độ cao
- 200 phút gọi nội mạng + 200 sms nội mạng
- Miễn phí sử dụng gói YT30, FB30 và gói E30 dịch vụ mEnglish, gói VD7 dịch vụ Like 1

Giá cước 200.000 đ/60 ngày
Cước phát sinh
Chú thích

Ưu đãi những chu kỳ tiếp theo chỉ sử dụng trong 30 ngày
- 4GB data tốc độ cao
- 200 phút gọi nội mạng + 200 sms nội mạng

TAI DP200 gửi 9084

Ghi chú : Ưu đãi dành riêng cho sim 4G Mobifone

Bình luận